Přehled ulic

Město Brno má v současné době 1816 ulic. Jejich jména vznikají už od druhé poloviny 13. století různými způsoby, prvotně mají sloužit ke snazší orientaci ve městě, odtud tedy názvy místní a polohové, jakými jsou například ulice Měnínská nebo Na pískové cestě. V současnosti se inklinuje k pojmenovávání po významných osobnostech. První takovou ulicí v Brně byla roku 1836 Ferdinandsgasse (Ferdinandova, dnes Masarykova) nesoucí jméno po Ferdinandovi V., rakouském císaři a posledním korunovaném českém králi. Po osobnostech věnujících se psaní poezie se v Brně jmenuje 80 ulic.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.