Vinařického (Židenice)

Informace o ulici na stránkách Encyklopedie města Brna.

Verše

Nebudu dlíti,
budu se mýti;
čistota sluší
tělu i duši.

Mapa

Karel Alois Vinařický (1803–1869)

Karel Alois Vinařický se narodil roku 1803 do rodiny řemeslníka. Byl to český vlastenecký kněz, spisovatel, překladatel a básník, jeden z vůdčích osobností českého národního obrození a spoluzakladatel česky psané dětské literatury. Během studia teologie pracoval jako vychovatel. Podílel se na založení Časopisu pro katolické duchovenstvo, později se stal kanovníkem vyšehradské kapituly. Jako jeho nejváznamnější dílo bývá uváděna sbírka Varito a lyra, jeho didaktické básně pro děti zlidověly.

Více o autorovi či autorce na stránkách cs.wikisource.org.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.