O projektu

Projekt Básníci na ulici je snahou o seznámení širší veřejnosti s významnými básníky. Město Brno má přes osmnáct set ulic, z toho právě osmdesát nese jméno po některé z postav převážně české poezie. Jména jedněch není nutné déle představovat, jiná však upadla do zapomnění. Se všemi se můžete blíže seznámit na těchto stránkách.

Akce proběhla v noci z 20. na 21. srpna, 2010. Veškeré použité spreje jsou pouze dočasné a samy vymizí v horizontu tří měsíců.

Projekt byl uskutečněn pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky.

Více o projektu níže na této stránce.

Pozvánka na výstavu

Pozvánka
Plakát

Naši sponzoři

Statutární město Brno Reduta – Národní divadlo Brno
GET ART! Cat Cut

Více o projektu

Převážná část „brněnských“ literátů svůj život prožila v devatenáctém století, v době Národního obrození, za časů bohatých na zásadní osobnosti. Patří mezi ně velikáni ve svém oboru, za všechny budiž jmenováni Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Ján Kollár nebo Jaroslav Vrchlický. Mimo veskrze básnické osobnosti se brněnské ulice pyšní i jmény prozaiků, kteří se však věnovali i poezii. Takovým překvapením může pro mnohé být například Božena Němcová. Některá ze jmen už jsou v dnešní době jen vyprázdněné pojmy, informace ze středních škol, zasuté někde v podvědomí. Díky tomuto projektu se tak kdokoli může dozvědět více o básnících jako je Josef Václav Frič, Šebestián Hněvkovský nebo František Matouš Klácel.

Další zásadní etapou, za které se zrodilo a psalo mnoho jiných, je pak doba dvacátého století. Ať už mluvíme o představitelích přelomu století, jako je Petr Bezruč či František Xaver Šalda, nebo o básnících již spíše současných, kde musíme zmínit Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška, stále se rozhodně setkáváme se jmény dalekosáhlého významu.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.