Sládkova (Černá Pole)

Informace o ulici na stránkách Encyklopedie města Brna.

Verše

A zadíval se v obličej ten bledý,
vlas odhrnul, ten drahý, černý vlas,
a bílou šíji zlíbal naposledy.

Mapa

Josef Václav Sládek (1845–1912)

Josef Václav Sládek se narodil roku 1845 ve Zbirohu. Tento český básník a překladatel po přerušení studií odešel do Ameriky, kde pracoval jako vychovatel, dělník a učitel. Po návratu do vlasti pracoval jako redaktor v Národních listech a lektor angličtiny na filozofické fakultě. Jeho první žena zemřela i s dítětem při porodu. Sám Sládek zemřel po dlouhé nemoci ve Zbirohu roku 1912. Dnes je znám díky poezii pro děti i dospělé. Mezi jeho sbírky patří Jiskry na moři, Světlou stopou nebo Sluncem a stínem.

Více o autorovi či autorce na stránkách www.spisovatele.cz.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.