Sabinova (Žabovřesky)

Informace o ulici na stránkách Encyklopedie města Brna.

Verše

Samoten jsa šerem bloudím —
Žel můj nikdo neslyší.

Mapa

Karel Sabina (1813–1877)

Politicky činný publicista, spisovatel, libretista a literární kritik Karel Sabina se narodil roku 1813 v Praze. Poté, co nedokončil studia, se vrhl na dráhu redaktora. Po Havlíčkovi převzal redakci Pražských novin a Včely. Pojilo ho přátelství s Karlem Hynkem Máchou. Stal se mluvčím českých radikálů v předrevoluční době roku 1848, podílel se na vzniku spolku Repeal. Pro svoji politickou činnost byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, nakonec mu ale byla udělena amnestie. V sedmdesátých letech byl kvůli existenčním důvodům nucen spolupracovat s tajnou policií, za což byl veřejností odsouzen. Zemřel bez prostředků roku 1877 v Praze.

Více o autorovi či autorce na stránkách www.spisovatele.cz.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.