Krameriova (Líšeň)

Informace o ulici na stránkách Encyklopedie města Brna.

Verše

Světa přízeň, čest a sláva
jest nejistá a nestálá;
koho svět dnes vychvaluje,
toho zítra potupuje.

Mapa

Václav Matěj Kramerius (1753–1808)

Václav Matěj Kramerius, narozený roku 1759 v Klatovech, je dnes považován za zakladatele českého novinářství. Pokoušel se neúspěšně vystudovat filozofii a práva. Pracoval jako knihovník, poté jako učitel češtiny. Roku 1789 začal vydávat vlastní noviny pod jménem Pražské poštovské noviny; ty byly později přejmenovány na Kramériusovy c. k. vlastenecké noviny. Otevřel obchod s knihami nesoucí jméno Česká expedice. Jeho pracovní úsilí časem přerostlo do vlastního nakladatelství. Zemřel roku 1808 v Praze.

Více o autorovi či autorce na stránkách www.spisovatele.cz.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.