Šafaříkova (Královo Pole)

Informace o ulici na stránkách Encyklopedie města Brna.

Verše

Nikda, to věřte,
žáden se z Bohů
nezjeví sám.

Mapa

Pavel Josef Šafařík (1795–1861)

Rodištěm Pavla Josefa Šafaříka je Kobeliarov na východním Slovensku. Tento slovenský básník, historik, slavista a jazykovědec se narodil roku 1795 jako syn evangelického faráře. Sám studoval teologii v Jeně. Díky známosti s Františkem Palackým odešel do Prahy, kde byl spolu s ním předsedou Slovanského sjezdu. Dále se živil jako redaktor Časopisu Českého muzea. Zemřel roku 1861. Jeho prvotinou byla básnická sbírka Tatranská múza s lýrou slovanskou.

Více o autorovi či autorce na stránkách www.spisovatele.cz.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.