Marie Pujmanové (Pisárky)

Informace o ulici na stránkách Encyklopedie města Brna.

Verše

Když mladá hvězda
vypadla z hnízda
do broskvoní,
tak jako loni
praskle z nich zvoní
soumračný cvrček.

Mapa

Marie Pujmanová (1893–1958)

Marie Pujmanová se narodila roku 1893 v Praze, kde také zemřela roku 1958. Její novinářská a spisovatelská tvorba původně vycházející z impresionismu byla silně ovlivněna socialistickými myšlenkami. Nechala se inspirovat především osobností Julia Fučíka a F. X. Šaldy, ale také několika cestami do SSSR. Její básně se většinou nesou v politickém duchu tehdejší doby, výjimku tvoří díla Rafael a satelit a Marie Curieová.

Více o autorovi či autorce na stránkách www.spisovatele.cz.

Nabídka

Novinky

Repotáž České televize

21. 8. 2010, 16:13

Česká televize informuje o Básnících na ulici ve své reporáži Z brněnských chodníků promlouvají verše.

Akce

21. 8. 2010, 14:53

V noci na dnešek byla akce realizována. Ulice by nyní měly zdobit úryvky z básní autorů, po nichž jsou pojmenovány.